GLİKOL ETERLER

 • Butil Glikol
 • Butil Diglikol
 • Etoksi Propanol
 • Pm Glikol
 • Dpm Glikol

GLİKOL ESTERLER

 • Butil Di Glikol Asetat
 • Butil Glikol Asetat
 • Etoksi Propil Asetat
 • Pm Asetat (PMA)

POLİETİLEN GLİKOLLER

 • PEG-200
 • PEG-300
 • PEG-400

MONOMERLER

 • Stren Monomer
 • Metil Metakrilat
 • Etil Akrilat Monomer
 • Butil Akrilat Monomer
 • Vinil Asetat Monomer

ASİTLER

 • Fosforik Asit
 • Sitrik Asit
 • Stearik Asit
 • Sülfürik Asit
 • Borik Asit
 • Kromik Asit
 • Nitrik Asit
 • Oleik Asit
 • Hidroklorik Asit
 • Saf Tereftalik Asit (PTA)
 • Adipik Asit (AA)
 • Asetik asit

ALKOLLER

 • İzopropil Alkol
 • Benzil Alkol
 • Diaseton Alkol
 • Izobutanol
 • N-Butanol
 • N-Propanol
 • 2 Etil Hegzanon

ASETATLAR

 • Etil Asetat
 • Butil Asetat
 • İzobutil Asetat
 • İzopropil Asetat
 • N-Propil Asetat

KLORLU SOLVENTLER

 • Metilen Klorit
 • Perkloretlen
 • Trikloretilen

KETONLAR

 • Aseton
 • Metil Etil Keton
 • Metil İzo Butil Keton
 • Sıklo Hegzanon

AMİNLER

 • Tri Etanol Amin
 • Mono Etanol Aminn
 • Di Etanol Amin
 • Sıklo Hegzanon

GLİKOLLER

 • Di Etilen Glikol (DEG)
 • Di Propilen Glikol
 • Mono Etilen Glikol (MEG)
 • Mono Propilen Glikol

BAZ YAĞLARI

 • Group 1 Baz Yağları

  SN 100
  SN 150
  SN 500

 • Group 2 Baz Yağları

 • Group 3 Baz Yağları

  4 CST
  6 CST
  8 CST

POLİMERLER

 • Polipropilen (PP)
 • Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
 • Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
 • Doğrusal Düşük Yoğunluklu Polietilen (LLDPE)